MusicBox359.com: it's time for music! MusicBox359.com: it's time for music!

Начин на плащане

Начало   |   Начин на плащане

Всички плащания към доставчиците се приемат като задатък. Съгласието с нашите условия представлява Договор от разстояние от разстояние съгласно чл.45 от Закона за защита на потребителите. Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

Конкретната форма на плащане е "наложен платеж" при доставка на стоката. Това води до оскъпяване съгласно тарифата на куриерската фирма.